Dynavin Electronic Co.,Ltd
  • Address: Huachuangda Yijing Building, Xinan Road, Baoan 45 District, Shenzhen, 518000
  • Phone: 0086 755 8627 1787
  • Fax: 0086 755 8627 1787
  • Email: info@dynavin.com

OEM Business: oem@dynavin.com

Dynavin GmbH
  • Address: Siemensstr.7 D-76316 Malsch
  • Phone: 0049-7246 9445030
  • Fax: 0049-7246 9445030
  • Email: info@dynavin.de